วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพระกุศล

ส่วนหนึ่งของเครื่องกระดาษที่ร้านช่างเล็กวัดญวนสะพานขาว จัดทำไปใช้ในพิธีกงเต๊กหลวงที่คณะสงฆ์อนัมนิกายบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย “รัชกาลที่ 9” และถือเป็นส่วนประกอบ สำคัญ อาทิ พระตำหนักเปี่ยมสุข สุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงและหลวงแจ่ม รวมทั้ง “พระเศวต” เปียโนและโน้ตเพลง ฯลฯ.