วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองไทยรุกธุรกิจประกันภัยลาว

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด และ ST Group Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร ST Bank ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในชื่อ บริษัทเอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. : ST-MTI) โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัยใน สปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดได้จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 15 มี.ค.60

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ “เอสที-เมืองไทย ประกันภัย” มีความมุ่งมั่น ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยส่งมอบความคุ้มครองต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และอาศัยจุดแข็งจาก ST Bank เป็นช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) พร้อมขยายช่องทางตัวแทน ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิตจะสนับสนุนด้านศักยภาพและองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาการขายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Distribution Channel) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สปป.ลาว ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิตจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองภาระสินเชื่อ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่หารายได้หลักให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น ส่วนในระยะถัดไปจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น.

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)... 17 มี.ค. 2560 04:50 17 มี.ค. 2560 04:50 ไทยรัฐ