วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมืองไทยรุกธุรกิจประกันภัยลาว

เมืองไทยรุกธุรกิจประกันภัยลาว

  • Share:

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด และ ST Group Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร ST Bank ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในชื่อ บริษัทเอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. : ST-MTI) โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัยใน สปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดได้จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 15 มี.ค.60

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ “เอสที-เมืองไทย ประกันภัย” มีความมุ่งมั่น ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยส่งมอบความคุ้มครองต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และอาศัยจุดแข็งจาก ST Bank เป็นช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) พร้อมขยายช่องทางตัวแทน ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิตจะสนับสนุนด้านศักยภาพและองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาการขายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Distribution Channel) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สปป.ลาว ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิตจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองภาระสินเชื่อ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่หารายได้หลักให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น ส่วนในระยะถัดไปจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้