วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมชัย” คาดยอดคนจนพุ่ง 14 ล้านคน

3 เม.ย.คลังเปิดโต๊ะลงทะเบียน คนรายได้น้อยอ้ากระเป๋ารอ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนในโครงการรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.2560 คาดว่าจะมีประชาชนที่มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนประมาณ 14 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการลงทะเบียน 8.3 ล้านคน แม้ในปีนี้กระทรวงการคลังจะเพิ่มข้อมูลในการกรอก จาก 2 หน้ากระดาษ เป็น 4 หน้ากระดาษก็ตาม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเฉพาะกิจทั้ง 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย เร่งลงพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับแผนงานที่กระทรวงการคลังวางไว้คือ จะเริ่มส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 3 เม.ย.เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้าย คือ 15 พ.ค.2560 เช่น กรณีมีเงินฝากเกิน 100,000 บาทหรือไม่ ข้อมูลก็จะส่งไปธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีมีที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมเกินกว่า 25 ตารางวาหรือไม่ ก็จะส่งไปให้กรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ส่วนการประกอบอาชีพก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เกษตรกรมีอาชีพทำนาหรือทำสวน ชนิดของพืชที่ปลูก เป็นต้น รวมถึงมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือไม่

นอกจากนี้ ในแบบฟอร์มที่ให้กรอก กระทรวงการคลังยังเพิ่มเรื่องหนี้ด้วย โดยกรณีที่มีหนี้ต้องระบุให้ชัดว่า เป็นหนี้นอกระบบหรือไม่ และระบุจำนวน ส่วนกรณีที่มีหนี้ในระบบ ต้องระบุสาเหตุด้วยว่าหนี้มาจากอะไร เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เพื่อการศึกษา เป็นต้น ระหว่างนี้กระทรวงการคลังจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 2 เดือน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2560 หากไม่ทัน ก็สามารถเลื่อนออกไปได้อีกเล็กน้อย

“มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐ จะไม่ใช่มาตรการเหวี่ยงแห หรือแจกฟรีเหมือนในอดีต แต่เป็นการแจกสวัสดิการเฉพาะประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะมอบบัตรชิปการ์ด เพื่อนำบัตรดังกล่าวไปใช้ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 20-50% รวมถึงรถเมล์ฟรี เป็นต้น”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จะมีประชาชนลงทะเบียนรับสวัสดิการจากรัฐผ่านธนาคารออมสินประมาณ 4 ล้านคน หากรวม 2 ธนาคาร น่าจะมีประมาณ 14 ล้านคน.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนในโครงการรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.2560 คาดว่าจะมีประชาชนที่มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนประมาณ 14 ล้านคน... 17 มี.ค. 2560 04:40 17 มี.ค. 2560 04:40 ไทยรัฐ