วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.สธ.ลุยเปิดคลินิก 'หมอครอบครัว' หวังปี 69 ดูแลประชาชนทั่วไทย

รมว.สาธารณสุข เดินทางเปิด คลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ตามแผนตั้งให้ได้ 6,500 แห่งภายในปี 2569 เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยทั่วประเทศทั้ง 70 ล้านคน...

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 ศ.(ศาสตราจารย์)คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ สสจ.พังงา เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอเกาะยาว และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วม แนวคิดในการปฏิรูปสาธารณสุข กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ด้วยการจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Doctor) และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมื่นคน ต่อ 1 ทีมเพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี จังหวัดพังงา ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ภายในปี 2560 ส่วนประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดคลินิก หมอครอบครัว ให้ได้จำนวน 6,500 แห่ง ภายในปี 2569 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมสามารถดูแลประชาชนให้ได้จำนวน 65-70 ล้านคน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัว จัดให้มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสหวิชาชีพ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยหมอประจำตัวและทีมหมอครอบครัว ช่วยลดความแออัด ประชาชนได้รับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญและร่วมให้การสนับสนุน.

รมว.สาธารณสุข เดินทางเปิด คลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ตามแผนตั้งให้ได้ 6,500 แห่งภายในปี 2569 เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยทั่วประเทศทั้ง 70 ล้านคน... 17 มี.ค. 2560 02:27 17 มี.ค. 2560 04:30 ไทยรัฐ