วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิมพ์ไม่ตรงต้นฉบับ-ยันไม่กลั่นแกล้ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ให้ปรับแก้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกรายการที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ตรงกับต้นฉบับที่ สพฐ.ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ ก่อนนำกลับมาให้ สพฐ.พิจารณาใหม่อีกครั้งใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการจะถือว่า หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเหล่านั้นมีหน้าปกไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาตจาก สพฐ.นั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวทางสำนักพิมพ์ อจท.ได้ร้องเรียนว่าถูกกลั่นแกล้ง และไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง สพฐ.ได้ชี้แจงว่าหลังจากที่ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกสำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และให้นำเนื้อหาส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์ใหม่ภายในเล่ม ไม่ใช่ทำเป็นใบแทรกหรือใบปลิว โดยทุกสำนักพิมพ์ก็ได้ปฏิบัติตาม แต่ในส่วนของสำนักพิมพ์ อจท.ถูกร้องเรียนว่าหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดไม่ตรงกับต้นฉบับที่ สพฐ.อนุญาตให้จัดพิมพ์ โดยหน้าปกมีการเขียนข้อความว่าได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ฯลฯ ตามหนังสือ ศธ.04010/ว4248 แล้ว ซึ่งสำนักพิมพ์อื่นๆ รู้สึกว่าการเขียนข้อความดังกล่าวเสมือนว่าสำนักพิมพ์อื่นๆยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามที่ สพฐ.กำหนด ทั้งที่ทุกสำนักพิมพ์ได้ปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว และอาจจะทำให้โรงเรียนต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะซื้อหนังสือเข้าใจผิดได้ ดังนั้น สพฐ. จึงให้สำนักพิมพ์ อจท.ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามต้นฉบับที่ สพฐ.ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ เรื่องนี้จึงไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่ต้องการให้ทุกสำนักพิมพ์ทำให้ถูกต้อง

ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ปัญหาคือต้นฉบับที่ อจท.ส่งให้ สพฐ.ตรวจไม่ตรงกับที่พิมพ์จำหน่าย ถือเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งและหนังสือที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สพฐ.ถือว่าไม่ใช่หนังสือที่จะซื้อขายในท้องตลาดได้.

ตามที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ให้ปรับแก้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกรายการที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา... 17 มี.ค. 2560 01:13 17 มี.ค. 2560 01:23 ไทยรัฐ