วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวตั้ง "สถาบันคุรุพัฒนา"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ขึ้น โดยสถาบันนี้จะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการวางขอบเขตหน้าที่ โครงสร้างการทำงาน และการบริหารจัดการ รวมไปถึงจำนวนคณะกรรมการ และกระบวนการสรรหาต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นรูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการจะมีลักษณะที่คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะมีอิสระทางวิชาการ และควบคุมคุณภาพการผลิตครูทั้งระบบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว พบว่า ยังไม่มีหน่วยงานหลักหน่วยงานใดที่จะเข้ามาพัฒนาวิชาการให้กับครู และไม่เคยมีหน่วยงานไหนที่ออกมาบอกให้ไปอบรมหลักสูตรแบบไหน คอร์สไหนดีไม่ดีอย่างไร ทั้งที่ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2546 ก็ได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เช่นนี้มาตั้งนานแล้ว ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาขึ้นให้เร็วที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 2 เดือน.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ขึ้น 17 มี.ค. 2560 01:06 17 มี.ค. 2560 01:31 ไทยรัฐ