วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาสตรีฯ ติวความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันอัลไซเมอร์

สภาสตรีฯ ติวความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันอัลไซเมอร์

  • Share:

สภาสตรีแห่งชาติฯ ยกคุณภาพผู้สูงวัยให้มีชีวิตสดใส มีความสุขสันต์ ติวให้ความรู้เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมจับเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ และอยู่อย่างมีความสุข โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

ทั้งนี้ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ ภริยา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ และนำออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ด้วย

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาพปัญหา และความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของสูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ของร่างกายจะเสื่อมสภาพตามวัย การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะช่วยในการส่งเสริมและป้องกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อพื้นฐาน” โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จากบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา เรื่อง “การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นมีการออกกำลังกาย ในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ ร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้