วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สุรเชษฐ์' ลงใต้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 จังหวัดชายแดน 20 ปี

'สุรเชษฐ์' ลงใต้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 จังหวัดชายแดน 20 ปี

  • Share:

"สุรเชษฐ์" ลงใต้ ทำประชาพิจารณ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างสังคมการเรียนรู้ เพื่อการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสู่การศึกษา 20 ปี 2560-2579...
 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่กองพลทหารราบที่ 15 จ.ปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 500 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ เผยว่า การรวมตัวครั้งนี้เพื่อมาทำประชาพิจารณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมของการเรียนรู้ และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเสมอภาพและเท่าเทียม และพัฒนาประสิทธิภาพของคนในพื้นที่ด้วย

"การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี มีกรอบแนวคิดมาจากยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ และให้ความสำคัญกับนโยบายประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสำคัญ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

พล.อ.สุรเชษฐ์​ กล่าวด้วยว่า ดังนั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี จึงมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ จำเป็นต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานร่วมกัน และอาศัยทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อระดมใช้ความคิดเห็นของทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความเป็นอยู่อันสงบสุข.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้