วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SME ช่วย 12 จ.ภาคใต้ถูกน้ำท่วม

บสย. เปิดพอร์ตพร้อมค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท...

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ขณะนี้ บสย.พร้อมรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยภาคใต้แล้ว หลังจากบรรลุข้อตกลงความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูเอสเอ็มอีจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2560 วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการนี้ จะต้องอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 สำหรับระยะเวลากู้ยืม ตามที่ ธพว.กำหนด ไม่เกิน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 ต่อปี และในปีที่ 4-7 ตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. กำหนด การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธพว. โดยกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท สำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ บสย.คิดอัตรา 1.75% ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี โดยปีแรกรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมให้.

บสย. เปิดพอร์ตพร้อมค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประสบอุทกภัยภาคใต้ 12 จังหวัด วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท... 16 มี.ค. 2560 15:16 16 มี.ค. 2560 15:36 ไทยรัฐ