วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศิษย์หลวงตามหาบัวติงร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์ฯ ลิดรอนอำนาจ'สมเด็จพระสังฆราช'

ศิษย์หลวงตามหาบัวติงร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์ฯ ลิดรอนอำนาจ'สมเด็จพระสังฆราช'

  • Share:

ศิษย์หลวงตามหาบัว อัดร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ลิดรอนอำนาจ “สมเด็จพระสังฆราช” สงฆ์กรรมฐานมีมติปัดทิ้งกฎหมายขัดพระวินัย...
 
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.... ที่ทางรัฐบาลส่งมาให้มหาเถรสมาคม (มส.) พิจารณา โดยทาง มส.ได้มีมติตั้งตัวแทน มส.3 รูป ไปศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากพบว่าเนื้อหาบางมาตรามุ่งที่จะให้ฆราวาสปกครองพระ ว่า การที่รัฐจะเข้าอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนานับเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อตนได้ศึกษาในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้จะกลายมาเป็นฆราวาสคุมพระ โดยเฉพาะคณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นฆราวาสทั้งหมด ทั้งที่จริงประธานคณะกรรมการควรจะเป็นพระ เนื่องจากที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์และรัฐบาล จะคอยสนับสนุน อำนวยความสะดวกต่อคณะสงฆ์ และให้ปกครองกันเองตามพระธรรมวินัย ไม่ใช่ออกกฎหมายให้รัฐมาปกครองพระ จะกลายเป็นการแทรกแซงกิจการคณะสงฆ์ จะส่งผลให้สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเกิดความตกต่ำในที่สุด

ด้าน ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช ในนามคณะศิษยานุศิษย์ผู้รักษาปณิธานขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.... ที่รัฐบาลได้ยื่นต่อ มส. และขอให้ปัดร่างกฎหมายนี้ทิ้ง เนื่องจากส่อว่า “รัฐฆราวาสคุมพระ” ขัดพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี และส่อว่า เป็นการลิดรอนพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์ ให้ตกไปเป็นของนายกรัฐมนตรี และยังบังคับให้พระต้องทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งขัดต่อพุทธบัญญัติโดยคณะศิษย์ฯ พิจารณาเห็นว่า 1.เนื้อหาร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์ฯ ถูกปิดบังอำพราง ซุกซ่อนไว้ไม่เปิดเผย ทั้งๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติ 2.เนื้อหาส่อชัดแจ้งว่าขัดพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณีอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการปล้นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชไปเป็นของฆราวาส แม้เป็นนายกรัฐมนตรีก็หาบังควรไม่ 3.การประกาศชวนเชื่ออ้างว่า รัฐบาลเข้าควบคุมการปกครองสงฆ์ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตนั้น เป็นกรณีที่รับฟังมิได้ สวนทางกับความเป็นจริง 4.ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าอ้างปัญหามาเป็นเหตุในการทำลายพระพุทธศาสนา 5.คณะศิษย์ ได้พยายามท้วงติงและชี้แจงเหตุผลอย่างละเอียดและหลายวาระเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ทุกฉบับที่ขัดต่อพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี ซึ่งสงฆ์กรรมฐานกว่าหมื่นรูปมีมติให้ปัดทิ้งเสียสิ้น เพื่อมิให้เกิดมหันตภัยต่อแผ่นดินไทย ด้วยการเหยียบย่ำพระศาสดา คือ พระธรรมวินัย และยังลิดรอนพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้