วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลแพ่งจับมือกรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ศาลแพ่งจับมือกรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

  • Share:

ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการแก่ประชาชน และเป็นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 16 มี.ค.60 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลแพ่งธนบุรี ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานให้รวดเร็ว สมบูรณ์และถูกต้อง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมี นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นายโอภาส กล่าวว่า ศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดีถือเป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ในอดีต แม้ปัจจุบันศาลยุติธรรมจะแยกตัวเป็นองค์กรอิสระ แต่การปฏิบัติงานยังคงต้องอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหมายและคำสั่งต่างๆ ของศาลในชั้นบังคับคดี การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน อันเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ศาลแพ่งธนบุรีขอขอบคุณกรมบังคับคดีที่ร่วมมือกันจนทำให้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ด้าน น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ตามกรอบการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ในตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contract) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหมายบังคับคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในระบบเมลกลางภาครัฐ (MailGoThai)

"โดยกรมบังคับคดีสามารถนำข้อมูลหมายบังคับคดีไปดำเนินการได้เลย ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับศาลแพ่งธนบุรี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขยายกรอบความร่วมมือกับศาลแพ่งต่างๆ และเป็นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อไป และขอขอบคุณศาลแพ่งธนบุรีที่ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในครั้งนี้" น.ส.รื่นวดี กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้