วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

  • Share:

www.qsds.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม เผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม

เกี่ยวกับกรม ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ พันธกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลังข้อมูล คลังความรู้ บทความด้านหม่อนไหม เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูล ข้อมูลบริการ ขั้นตอนการขยาย/แจกจ่ายผลิตพันธุ์หม่อนไหม ระบบสืบค้นหนังสือกรมหม่อนไหม และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี กฎ/ข้อบังคับ แวดวงหม่อนไหม ข่าวประกาศ ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้