วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อบจ.อ่างทองเร่งช่วยเหลือชาวนาแล้งน้ำ

อบจ.อ่างทองเร่งช่วยเหลือชาวนาแล้งน้ำ

  • Share:

ช่วงนี้ภัยแล้งบานปลายถึงขนาดในบางพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ เกษตรกรต้องตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้วก็มี...!

ผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นด่านแรกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงต้องดูแลผ่อนคลายความทุกข์ให้กับเกษตรกร ไม่ว่าการสนับสนุนงบประมาณ หรือให้คำแนะนำหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยชดเชยความเสียหาย

สำหรับพื้นที่ราบภาคกลาง ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.อ่างทอง ภาระจึงตกกับ นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง อปท.ขนาดใหญ่ที่มีภาระหน้าที่ดูแลสนับสนุน อปท.เล็ก

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวนาในพื้นที่ ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง ต.ม่วงเตี้ย และ ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ กับ ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้

หลังจากทั้ง 4 ตำบลนี้ ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ต้นข้าวในนาที่ออกรวงใกล้เวลาเก็บเกี่ยวต้องเหี่ยวเฉาลง เนื่องจากน้ำในคลองชลประทาน จ.อ่างทอง ส่งน้ำมาไม่ถึงพื้นที่ทำนา

เหตุผลประการแรกมาจากน้ำต้นทุนเหลือน้อย ชลประทานจึงต้องสลับส่งน้ำระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำน้อย ที่มีพื้นที่การทำนากว่า 120,000 ไร่ ส่งผลให้น้ำส่งไปถึงชาวนาที่อยู่ปลายคลองชลประทาน

งานนี้ อบจ.จึงประสานงานให้ชลประทานจังหวัดนำเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเร่งสูบน้ำในบึงระมะสัก ส่งต่อไปยังชาวนาปลายคลองทั้ง 4 ตำบล เพื่อให้ต้นข้าวที่ขาดน้ำมานานกลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง

สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ชลประทานนำมาใช้ มีขนาด 18 นิ้ว และ 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำจากบึงระมะสัก อ.โพธิ์ทอง ส่งไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในทั้ง 4 ตำบล ที่กำลังออกรวงแต่ขาดแคลนน้ำกว่า 10,000 ไร่

ช่วยให้รวงข้าวที่อยู่ในสภาพขาดน้ำหล่อเลี้ยงมาหลายวันจนเหี่ยวเฉากลับมามีชีวิตคืนมาอีกครั้ง ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล กลับมามีความหวังต้นข้าวจะเติบโตเก็บเกี่ยวได้ในที่สุด

ผลสำเร็จครั้งนี้ต้องยกให้ อบจ.ที่รีบเร่งประสานชลประทานให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างทันท่วงที...!

ตระกูลศักดิ์ วรเรียน / รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้