วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
17 มี.ค. 2560 05:01 น.
หัวหน้าศาลจังหวัด (3)

หัวหน้าศาลจังหวัด (3)

โดย ซี.12
17 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

การเปลี่ยนแปลงตัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.ได้ประชุมมีมติออกมาแล้วยังมีต่อดังนี้

นายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง ผช.ฎีกา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพะเยา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดยะลา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดลำพูน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจิรวัฒน์ จันทร์แรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดยโสธร เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร นายสุรพันธุ์ บุญช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพะเยา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม

นายสุเทพ เขียวขา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดปากพนัง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร นายไชยรัตน์ บุตรแพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี นายกิตติศักดิ์ ธรรม์ญาณเนตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเบตง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงธนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว นายรุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลแขวงธนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายปรีชา พวงสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดราชบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว

นายสุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดพิมาย เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง นางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นายประสาทพร เสริมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเทิง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นายธนเสฏฐ์ ฤทธิธาดาชินพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า นายประพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ นายณรงค์ กอนดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดยะลา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี

ต้องใช้พื้นที่พรุ่งนี้อีกวันสำหรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่โยกย้ายใหม่.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้