วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โฆษก กอ.รมน.ชี้ บรรยากาศดี ฟังความเห็นปรองดอง เสร็จแล้ว 23 จังหวัด

โฆษก กอ.รมน.ชี้ บรรยากาศดี ฟังความเห็นปรองดอง เสร็จแล้ว 23 จังหวัด

  • Share:

โฆษก กอ.รมน. สรุป ฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในระดับพื้นที่ มีการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว 23 จังหวัด ชี้บรรยากาศดียิ่ง ทุกภาคส่วนให้ความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียง เสนอให้คณะอนุฯ สิ้นมี.ค.นี้

วันที่ 16 มี.ค. พ.อ. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในพื้นที่จังหวัด ว่า ในขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ นครนายก, ราชบุรี, สระบุรี, ขอนแก่น, ยโสธร, หนองคาย, อุบลราชธานี, อุดรธานี, กำแพงเพชร, เชียงราย, นครสวรรค์, พิจิตร, แม่ฮ่องสอน, เพชรบูรณ์, พะเยา, แพร่, ลำปาง, อุทัยธานี, ตรัง, นราธิวาส ,ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี และสงขลา 

ในการรับฟังความคิดเห็นนั้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ได้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถแยกแยะได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มทางการเมืองและการเมืองท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 1,748 คน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ อดีต ส.ส.และ ส.ว.ในพื้นที่, สมาชิก อบจ., อบต., เทศบาล และ กลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน NGOs และกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง มีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 1,488 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำองค์กรของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผู้นำนักศึกษา และผู้นำสาขาอาชีพต่างๆ ในพื้นที่

กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด และกลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 1,779 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้นำชุมชน (ผู้นำทางธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ) ผู้นำทางจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ มีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 1,294 คน

การรับฟังความคิดเห็นทุกพื้นที่มีบรรยากาศที่ดียิ่ง ทุกกลุ่มได้ให้ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่ง กอ.รมน. จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองทราบอย่างครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้