วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภากทม.นำกีฬา-ศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่น สนองนโยบายรัฐ

สภากทม.นำกีฬา-ศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่น สนองนโยบายรัฐ

  • Share:

สภากทม.นำกีฬา ศาสตร์พระราชา ตามโครงการพระราชดำริ เข้าสู่ชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองแนวทางรัฐบาล มุ่งให้ปูพื้นฐานเด็กวันนี้เพื่อวางรากฐานอนาคต ห่างไกลยาเสพติด...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มี.ค. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม. เป็นประธานประชุมอนุกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กลุ่มกรุงเทพกลาง สภา กทม. โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตห้วยขวาง

พล.ต.ต.ประสพโชค กล่าวว่า จะขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย กทม.สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาล โดยจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เอกชน จิตอาสา ชุมชน ภาคประชาชนในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว กีฬา ภายใต้ศาสตร์พระราชา ตามโครงการพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้งนี้จะหารือร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหาร ในการผลักดันนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ 50 เขต นำแนวทางไปพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภากทม. ทั้ง 6 กลุ่มโซน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา กทม.ตามอำนาจท้องถิ่น ซึ่งมีบุคคลที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยกทม.และรัฐบาลในการขับเคลื่อนต่อไป

"การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล สภา กทม. โดยต้องการให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเสนอแนวทางที่ดีในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้แนวคิดที่จะมีการนำกีฬาลงสู่ในเขต กทม.โดยจะริเริ่มยัง ร.ร.ในสังกัด กทม. เพื่อให้ได้วางรากฐานให้เด็กๆ เยาวชนหันมาเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาวงการกีฬาให้รุดหน้าอีกทั้งยังได้ห่างไกลยาเสพติด ส่วนอีกเรื่องที่จะน้อมนำมาให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมคือ ศาสตร์พระราชา" ประธานคณะปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม.กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้