วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไขก๊อก

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจาย เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อขอแสดงความรับผิดชอบ หลังการซื้อตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม.