วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยย้ำหนุนสตรีทุกมิติ

ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 61 ว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกมิติและต่อเนื่อง เพื่อให้สตรีและเด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เช่น ด้านการศึกษา ขณะนี้เด็กผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐานเท่ากับเด็กผู้ชาย ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าด้านกำลังแรงงาน อย่างไรก็ตาม สตรียังมีอัตราส่วนที่น้อยในภาค การเมือง ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งผ่านการลงประชามติแล้วและอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งเร็วๆนี้ ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้เตรียมแผนที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีในภาคการ เมือง นอกจากนี้ ได้จัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งถูกบรรจุลงในรัฐธรรมนูญด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยยังได้เป็นผู้ริเริ่มในการร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการพัฒนาครอบครัว ซึ่งได้รับการลงมติรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประเทศไทยขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะทำงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการพัฒนาที่ยั่งยืน.

ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรี... 16 มี.ค. 2560 03:58 16 มี.ค. 2560 03:58 ไทยรัฐ