วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.สรุปคดีวินด์ฟาร์มเดือนนี้ ชง "ฉัตรชัย" ชี้ขาดเอกชนบุกที่รัฐ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

การันตีเกษตรกรค้านล้มโครงการ

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลเอกชนทั้ง 15 ราย ที่ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (วินด์ฟาร์ม) บนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่า ดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนหรือไม่ตามคำสั่งของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ภายใน 45 วัน เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างสรุปข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะส่งให้ พล.อ.ฉัตรชัยพิจารณาได้ภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้

สำหรับการตรวจสอบข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 2 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิและ จ.นครราชสีมา 2.จากผู้ประกอบการทั้ง 15 รายและ 3.จากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการดำเนินการทั้งหมดยืนยันว่าเป็นไปด้วยความรอบคอบ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบโครงการติดตั้งกังหันลมฯ มาก เนื่องจากได้รับเงินโดยตรงจากภาคเอกชน ถนนในหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ผลตอบแทนที่ ส.ป.ก.ได้รับต่อปียังนำเข้ากองทุนช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรบนที่ดินได้เช่นเดิม โดยที่วิถีชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง จึงไม่เห็นด้วยหากมีการยกเลิกโครงการไป

“ผมสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ถึง 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกด้าน เกษตรกรบางรายถึงกับร้องไห้ ไม่อยากให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว เพราะผลตอบแทนที่ได้ต่อไร่ สูงถึง 35,000 บาทต่อปี กังหันลม 1 อันใช้พื้นที่กว้างกว่า 3 ไร่ ผลตอบแทนดังกล่าวเกษตรกรใช้ในการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือหากยกเลิกโครงการไปจะเกิดความลำบาก เพราะรายได้จากภาคการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมด ส.ป.ก.จะส่งให้ พล.อ.ฉัตรชัยเป็นผู้พิจารณา ซึ่งถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด แต่ถ้าไม่ผิดก็เดินหน้าต่อไป”

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้ทำหนังสือถึงศาลปกครองสูงสุดขอคำจำกัดความถึงคำพิพากษา กรณีไม่ได้ให้ประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งทำให้ ส.ป.ก.ต้องยกเลิกสัญญาของบริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์มในการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ จ.ชัยภูมิว่า จะให้ ส.ป.ก.ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งศาลปกครองสูงสุดตอบกลับว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของศาลฯ จึงส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลปกครอง จ.นครราชสีมาพิจารณาต่อไป.

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลเอกชนทั้ง 15 ราย ที่ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (วินด์ฟาร์ม) บนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา 16 มี.ค. 2560 03:31 16 มี.ค. 2560 03:39 ไทยรัฐ