วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ฐากร" ชน "ทีโอที" ได้คลื่นสมใจ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติแผนการใช้คลื่นความถี่ 2300 เมกะวัตต์ ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย ทีโอทีสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ ขณะเดียวกัน กสทช.จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบการใช้คลื่นนั้น เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่

“เรื่องคลื่น 2300 ของทีโอที ผมเข้าประชุมด้วยตัวเอง เพื่อผลักดันให้ทีโอทีได้ใช้คลื่นตามสิทธิ์” นายฐากรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการคิดค่าใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.2556-ปี 2558 ตามข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สตง.ให้ความสนใจประเด็นการคิดค่าใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย.2556-ปี 2558 ที่ใช้เวลานานเกือบ 4 ปีแล้ว ที่การคำนวณค่าใช้คลื่นก็ยังไม่มีข้อยุติแต่อย่างใด ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดย กสทช.จะสรุปเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 นี้

ขณะเดียวกันบอร์ด กทค.ยังปลดการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ออกจากประกาศ กสทช.ด้วย เพราะปัจจุบันสัดส่วนแบ่งการตลาดของทรูลดลง เพราะมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมากรายยิ่งขึ้น จากอดีตมีเพียง 2-3 รายเท่านั้น.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติแผนการใช้คลื่นความถี่ 2300 เมกะวัตต์ ... 16 มี.ค. 2560 02:32 16 มี.ค. 2560 02:34 ไทยรัฐ