วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยาแก้จนและเหลื่อมล้ำ

ยาแก้จนและเหลื่อมล้ำ

  • Share:

ขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้า เพื่อนำเศรษฐกิจไทยสู่ 4.0 อยู่นี้ มีเสียงทักจากธนาคารโลกว่าเศรษฐกิจไทยเดินหลงทาง ไม่ได้อยู่ในเส้นทางฟื้นฟูที่เหมาะสม คนไทย 14 ล้านคนยังอยู่ในวังวนความยากจน ช่องว่างของรายได้สูงขึ้น หากปล่อยไปไทยอาจต้องใช้เวลานานถึง 20 ปี จึงจะหลุดจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูง

รายงานของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยขยายตัวโดยเฉลี่ย 7.7% ตลอดช่วง 40 ปีก่อน ลดเหลือเพียง 3.3% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในปี 2557 มีคนไทย 7 ล้านคนอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน อีกเกือบ 7 ล้านคนก็เสี่ยงที่จะกลับไปสู่ความยากจนอีก

ประเทศไทยสามารถลดความยากจนได้ระดับหนึ่ง แต่เป็นการลดที่ไม่ยั่งยืน ธนาคารโลกเสนอแนะให้ปฏิรูปการศึกษา เพราะประเทศที่มีเป้าหมายสู่เศรษฐกิจ 4.0 ต้องใช้ประชากรที่มีความรู้ และทักษะมากกว่าที่เป็นอยู่ และชี้เหตุของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันใน 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่หลายประเทศเดินหน้า

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนาคาร โลกกระตุ้นไทยให้เร่งปฏิรูปการศึกษา เมื่อ ปี 2558 ก็เคยเรียกร้องทำนองเดียวกัน เนื่องจากประเทศที่จะหลุดจาก “กับดัก” รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง จะต้องพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่ เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานถูกๆมาใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีการศึกษาสูง และนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ตามเกณฑ์ของธนาคารโลกประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่า 975 ดอลลาร์ต่อปี เป็นประเทศยากจน รายได้ตั้งแต่ 975 ถึง 11,905 ดอลลาร์ มีรายได้ปานกลางถ้าสูงกว่า 11,905 ดอลลาร์ เป็นประเทศที่ร่ำรวย ขณะนี้คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเกือบ 6 พันดอลลาร์ต่อปี ติดกับอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางมาหลายทศวรรษ ยังไม่รู้เมื่อไหร่จะร่ำรวย

จากรายงานของธนาคารโลก แสดงว่าแม้ไทยจะลดความยากจนลงได้ แต่ยังไม่ยั่งยืน มีคนถึง 4 ล้านคนที่ยังอยู่ในวังวนความยากจนจากประชากร 66 ล้าน ถือว่ามีคนจนหรือเกือบจนอยู่มาก อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านรายได้ และอาจขยายตัวเป็นเหลื่อมล้ำในด้านสิทธิ โอกาส ศักดิ์ศรี และอำนาจที่แตกต่างกัน

คงจะไม่มีสูตรสำเร็จในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถม พิสูจน์แล้วว่าไม่อาจแก้ปัญหาได้ เป็นแค่ยาแก้ปวด แต่รัฐบาลนี้ก็ยังแจกอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะตั้งเป้าเศรษฐกิจ 4.0 มาตรการในการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน คือการให้โอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้