วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพลี้ยอ่อน–หนอนใยผักในคะน้า

โดย สะ-เล-เต

สภาพอากาศระยะนี้ กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกคะน้า ระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนและหนอนใยผัก

เพลี้ยอ่อน จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน และใบแก่ ทำให้ยอดและใบหงิกงอ เมื่อเพลี้ยอ่อนเพิ่มจำนวนมากขึ้น พืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกทำลายจะมีสีเหลือง หากพบให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารอีโทเฟนพร็อกซ์ 20% อีซี อัตรา 30 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ส่วน หนอนใยผัก เกิดจากผีเสื้อหนอนใยผักมาวางไข่บนใบและใต้ใบ เมื่อฟักออกจากไข่ หนอนจะมีตัวเรียวยาว เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัวเองขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ หนอนจะเข้าทำลายกัดกินผิวใบ ทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นจะชักใยบางๆคลุมตัวไว้ติดอยู่กับใบพืชเพื่อเข้าดักแด้

วิธีป้องกันกำจัดต้องใช้แบบผสมผสาน...ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง หรือกระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทากาวเหนียว ติดตั้งในอัตรา 80 กับดักต่อไร่และเปลี่ยนกับดักทุก 7-10 วัน เพื่อดักผีเสื้อที่มาวางไข่ จะสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 50% หรือ ใช้โรงเรือนตาข่ายไนลอน หรือ ปลูกผักกางมุ้ง คลุมด้วยตาข่ายไนลอน จะป้องกันหนอนใยผักและหนอนผีเสื้อชนิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเขตกรรม ไถพรวนดินตากแดด ทำลายซากพืชอาหาร หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการขยายพันธุ์และลดการระบาดอย่างต่อเนื่อง

การใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารอินดอกซาคาร์บ 15% อีซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารโทลเฟนไพแรด 16% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นสารสลับชนิดกัน และไม่พ่นสารชนิดเดียวเกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู เนื่องจากหนอนใยผักสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีได้รวดเร็ว.

สะ–เล–เต

15 มี.ค. 2560 13:51 15 มี.ค. 2560 13:52 ไทยรัฐ