วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นร่วมแรงผุด “ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่”

ยุคนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเป็นมือประสานสิบทิศให้การสนับสนุนงานต่างๆในท้องถิ่น...!

ปัจจุบันได้รับงบประมาณมาจำกัด การจัดทำโครงการต่างๆจึงต้องประหยัด นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี และอดีตนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จึงยึดแนวทางนี้ในการช่วยเหลือชาวบ้าน

นายธนภณ เผยว่า ที่ผ่านมาเพื่อช่วยประหยัดงบรัฐ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักร ทำถนนคอนกรีตสายชากราว-เนินจัง หมู่ 11 ต.ตกพรม เชื่อม ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สำหรับตัวโครงถนนที่เดิมใช้เหล็กเส้นซึ่งมีราคาแพง เปลี่ยนมาใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมามอบให้แบบเปล่าๆไม่ต้องจ่ายเงิน สร้างออกมาเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ซึ่งเมื่อมองถึงความหนาของถนน 15 ซม. กว้าง 7 ม. ผนวกกับอายุของไม้ไผ่ที่นำมาใช้เป็นโครงยึดคอนกรีต มีความคงทนนานนับสิบๆปี ดังนั้นคุณภาพจึงไม่ต่างอะไรกับการใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเส้น

ยิ่งขั้นตอนการก่อสร้าง ชาวบ้านเข้ามาร่วมคิดและร่วมแรง ตั้งแต่การจักสานไม้ไผ่ให้เป็นตารางสำหรับวางเป็นโครงยึดจนถึงการเทปูน ทั้งหมดช่วยกันเสียสละกันคนละไม้คนละมือแทบทั้งสิ้น

สำหรับวิธีการนี้ หลายปีที่ผ่านมา อบจ.ทำมาแล้วหลายพื้นที่ของ จ.จันทบุรี จึงมีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เกิดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งเป็นการสร้างตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ดั้งเดิมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง

แน่นอนจึงช่วยลดงบประมาณทำถนนลงได้ร้อยละ 30-50 แต่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ส่วนผลพลอยได้เป็นพลังความสามัคคีและความใกล้ชิดที่เกิดขึ้น ทั้งระหว่าง อบจ.และชุมชนด้วยกันเอง

เป้าหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลในพื้นที่แห่งนี้ รวมไปถึงประชาชนที่แวะผ่านไป สามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

บนถนนแห่งความพอเพียงที่ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนร่วมรักษากันไว้อย่างยั่งยืน...!

ศุภชัย จุลละนันท์

15 มี.ค. 2560 13:46 15 มี.ค. 2560 13:46 ไทยรัฐ