วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Command  the language
  • Share:

เข้าไปใน a market town ในเมืองรุบต์ซอฟสค์ (Rubtsovsk) มาร์กาเร็ต (Margaret) สื่อสารกับแม่ค้าในเมืองตลาดนัดแห่งนี้ไม่รู้เรื่อง ศาสตราจารย์แนะนำให้มาร์กาเร็ตเรียนภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติม มาร์กาเร็ตตอบว่าเดี๋ยวอายุ 40 ปีแล้วถึงค่อยเรียน Is it harder to learn a language when I am older? จะยากกว่าไหมคะถ้าเรียนภาษาเมื่ออายุมากขึ้น? ผู้อ่านท่านครับ หลายคนชอบใช้ว่า ...✘... learn language, ...✘... learn foreign language จะให้ถูกต้องต้องมี article ‘a’ ด้วย ...✔... learn a language, ...✔...

learn a foreign language

เรียนภาษาจนใช้ได้ดีนั้น วลีที่ควรจะใช้คือ to master the language = succeed in learning the language well ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบนเกาะเวนซือเซล-ทือ (Vendsyssel-Thy) ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก It took Lara ten years to master the language. ใช้เวลานานถึงสิบปีกว่าลาร่าจะพูดภาษาได้ดี

การกรอกประวัติ หลายครั้งท่านจะเจอคำว่า your first language หรือ your native language นั่นหมายถึง ภาษาแรกในชีวิตที่เราเรียน My native language is Thai. ภาษาแรกของผมคือภาษาไทย หลายครั้งเราเจอคำถาม your second language ก็คือภาษาที่สองเช่น บอกว่า My second language is Chinese. ภาษาที่สองของผมคือภาษาจีน

นอกจาก master the language ที่หมายถึง สำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอย่างดีแล้ว ก็ยังมี command the language อันนี้จะหมายถึง ความสามารถในการพูด Roderick had lived in Thailand for years, and his command of language was excellent. โรเดอริคอยู่ในเมืองไทยมาหลายปี ความสามารถในการพูดภาษาของเขาอยู่ในขั้นดีมาก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้