วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พัฒนาชุดตรวจ PRRS แค่ 1 ชั่วโมงรู้ผลทันที

พัฒนาชุดตรวจ PRRS แค่ 1 ชั่วโมงรู้ผลทันที

  • Share:

น.สพ.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า จากปัญหาโรคแท้งติดต่อในสุกร หรือ PRRS เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน แล้วแพร่ระบาดในประเทศเวียดนาม ลาว และเข้าสู่ประเทศไทย เป็นโรคที่แพร่กระจายได้ง่าย ด้วยการหายใจรดใส่ระหว่างหมูกับหมูด้วยกัน การติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง และน้ำเชื้อ หากแม่พันธุ์สุกรติดเชื้อโรคนี้แล้วจะทำให้เกิดการแท้งติดต่อ ส่วนพ่อพันธุ์สามารถ แพร่กระจายได้ โดยมีเครื่องมือ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย รถในฟาร์ม และอุปกรณ์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ทั้งสิ้น

“เมื่อหมูฟาร์มที่ 1 เป็นโรคดังกล่าว โอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังฟาร์มอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ง่าย และระยะเวลาการแสดงอาการของโรคจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสุขภาพของสุกร หากร่างกายอ่อนแอ ระยะเวลา 3-4 วัน จะเริ่มแสดงอาการให้เห็นและในการวินิจฉัยโรคจะต้องใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากเลือดหมู ต่อมน้ำเหลืองจากซากหมู เครื่องในหมู ไปตรวจด้วยเครื่อง PPR กว่าจะรู้ผลต้องใช้เวลา 5-7 วัน หรืออาจนานกว่านั้น เพราะจะต้องส่งไปตรวจที่ต่างประเทศ ยิ่งในระยะหลัง เชื้อไวรัส PRRS เกิดการกลายพันธุ์เป็น HP- PRRS ก่อโรครุนแรงมากขึ้น กว่าจะรู้ผลบางครั้งโรคร้ายนี้ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไปมากแล้ว การควบคุมโรคเป็นไปอย่างยากลำบาก”

จากปัญหาดังกล่าว น.สพ.อรรณพ บอกว่า ทีมวิจัยจึงคิดพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถตรวจหน้างาน หรือฟาร์มหมูได้ ด้วยเวลารวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ทัน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุน วิจัย โดยการใช้วิธีเก็บตัวอย่างเลือดในหมูมีชีวิต น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ และเก็บชิ้นส่วนต่างๆนำมาสกัดตัวอย่างแบบเดียวกับห้องปฏิบัติการทั่วไป แล้วเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม นำไปวิเคราะห์ผลด้วยชุดตรวจที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นกระทั่งรู้ผลใช้เวลาเพียง 1 ชม. และเมื่อนำชุดตรวจนี้ไปทดลองใช้ในฟาร์มสุกรจังหวัดนครปฐม, ราชบุรี, โคราช, ขอนแก่นและเชียงใหม่ ในฟาร์มที่คาดว่าจะเกิดเชื้อดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้างอย่างได้ผลจริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้