วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวหน้าศาลจังหวัด (2)

โดย ซี.12

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมมีมติแต่งตั้งโยกย้ายออกมาเป็นระยะเป็นการล่วงหน้า โดยมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้นั้น มีการเปลี่ยนแปลงในหลายจังหวัดต่อจากที่นำเสนอวานนี้

นายธีรวัฒน์ กล้าการรบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯจังหวัดตรัง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง นายไพโรจน์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดระนอง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯจังหวัดกระบี่ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกิตติ บุญธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสนั่น สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดเลย เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย

นายวิชาญ ศรีสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรีชา พันธไชย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ นายพรพล เลาวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม นายไตรรัตน์ เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดพัทลุง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท นายอยุทธ์ จามิกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทิวากร พนาวัลย์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก นายสุกิจ ศรีสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงคำ นายภัทรภณ ขวัญเมือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล

นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี นายเกรียงไกร ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดเทิง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง ผช.ฎีกา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี นางสุกัญญา เวียงอินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด

วันพรุ่งนี้จึงเป็นชุดสุดท้ายสำหรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่.

“ซี.12”

15 มี.ค. 2560 10:45 15 มี.ค. 2560 10:45 ไทยรัฐ