วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุ่งพอสมควร

ยุบหนอพองหนอเป็นเรื่องธรรมดาแต่การจะยุบ อบต.ทั่วประเทศเป็น เรื่องไม่ธรรมดา

นอกจากไม่ธรรมดาแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายขบวน

เสือสิงห์กระทิงแรดโปรดติดตามเรื่องนี้ต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าแนวคิดจะยุบเลิก อบต.เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข่าวโคมลอย

ต้นเรื่องมาจากสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ชงใส่พานเสนอรัฐบาลให้พิจารณา

และล่าสุด แผนนี้ได้ถูกบรรจุเข้าใน “แผนยุทธศาสตร์ชาติ” ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 42 ด้านเป็นที่เรียบร้อยมาแล้ว 2 เดือน

แสดงว่ารัฐบาล คสช.เห็นชอบในหลักการ

พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเต็มตัว

ปฏิรูปโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นจากเดิมที่ประกอบด้วย อบจ. เทศบาล และ อบต.

โดยให้ยุบเลิก อบต.ทั่วประเทศ 7,000 แห่งไปควบรวมกับเทศบาล

ทำให้โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในอนาคตจะเหลือเพียง อบจ. และเทศบาล

ไม่เหลือ อบต.ไว้ทำพันธุ์อีกต่อไป??

สำหรับเหตุผลที่ต้องยุบเลิก อบต. สรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้คือ...

1,อบต.มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอเลี้ยงตัวเอง

2,อบต.มีจำนวนมากเกินไป ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบริการประชาชน

3,อบต.ผลาญงบส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสำนักงาน และจ่ายเงินพนักงาน ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อ้อ...ข้อดีอีกอย่างจากการยุบ อบต.

คือทำให้รัฐบาลประหยัดงบอุดหนุนได้อีกก้อนโต

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแผนผ่าตัดโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการยุบเลิก อบต.กำหนดเงื่อนไขไว้ 3 ประการ

1, อบต.แห่งใดมีรายได้จากภาษีท้องที่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ต้องยุบไปรวมกับเทศบาล

2, อบต.แห่งใดที่ประชากรรวมกันไม่เกิน 7,000 คน ต้องยุบไปรวมกับเทศบาล

3,ถ้าพื้นที่ใดมี อบต.กระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวกันจำนวนมากให้แต่ละจังหวัดพิจารณาว่า อบต.แห่งใดควรยุบรวมกัน และ อบต.แห่งใดควรยุบเลิกไปเลย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าแผนหักคอไก่ยุบ อบต.ไปควบรวมกับเทศบาล คงต้องใช้อำนาจ ม.44 ให้เกิดผลทันที

เพราะถ้าถามใจประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบ อบต.ทิ้งไป

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าประ-ชาชนส่วนใหญ่ (เกิน 90 เปอร์เซ็นต์) ไม่ต้องการให้ยุบ อบต.

เพราะ อบต.ใกล้ชิดชาวบ้านมากกว่าเทศบาล

อบต.เข้าถึงความเดือดร้อนชาวบ้านได้ดีกว่าเทศบาล

ข้อสำคัญ...ประชาชนมองไม่เห็นว่าการจับ อบต.ไปขยำรวมกับเทศบาล ชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากกว่าเดิมอย่างไร??

สรุปว่างานนี้ไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยนะโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

15 มี.ค. 2560 09:01 15 มี.ค. 2560 09:02 ไทยรัฐ