วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ตรวจฯ ยุติสอบ 'ศานิตย์' รับเงินไทยเบฟฯ เหตุไม่มีหลักฐานเอี่ยวชัดเจน

ผู้ตรวจฯ ยุติสอบ 'ศานิตย์' รับเงินไทยเบฟฯ เหตุไม่มีหลักฐานเอี่ยวชัดเจน

  • Share:

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แจงยุติสอบ "ศานิตย์" นั่งที่ปรึกษาไทยเบฟฯ รับเงิน 5 หมื่นบาท เหตุยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน โยน ป.ป.ช.ตัดสินรับตำแหน่งจริงหรือไม่

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังจากการประชุมว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ยุติเรื่องกรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ารับเงินจากการเป็นที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดือนละ 50,000 บาท เข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นั้น เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ รับเงินดังกล่าวจริง เพราะแม้ พล.ต.ท.ศานิตย์ จะแจ้งต่อ ป.ป.ช. ก็เป็นเพียงเอกสารประกอบ การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า การตรวจสอบของ ป.ป.ช.ในชั้นการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินจะดูว่ายื่นเอกสารหลักฐานครบตามที่กำหนดหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สินนั้น ป.ป.ช.จะตรวจสอบก็ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่ง จึงจะนำทรัพย์สินมาเปรียบเทียบว่ามีหนี้สินและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงจริงตามที่ได้มีการแจ้งหรือไม่ ประกอบกับ พล.ต.ท.ศานิตย์ ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟฯ ส่วนที่มีหนังสือแจ้งต่อ ป.ป.ช.นั้นเป็นการผิดหลงในข้อมูล เพราะให้คนอื่นเป็นผู้ทำเอกสารให้ ขณะที่บริษัท ไทยเบฟฯ ก็มีหนังสือแจ้งว่าไม่ได้จ้าง พล.ต.ท.ศานิตย์ เป็นที่ปรึกษา

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่าแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว แต่ก็มีข้อสังเกตตักเตือนไปยัง พล.ต.ท.ศานิตย์ ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ต้องมีความรอบคอบแม้ให้เจ้าหน้าที่ทำเอกสารให้ แต่ตัวเองต้องเป็นผู้เซ็นรับร้อง เพื่อยืนเอกสารนั้นให้กับหน่วยงานสำคัญ การจะมาอ้างเรื่องผิดหลงจึงไม่สมควร เพราะการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งโดยตำแหน่งแล้วมีหน้าที่กำกับดูแลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแจ้งข้อมูลที่ผิดหลงดังกล่าวจึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี หมิ่นเหม่ ล่อแหลม อาจทำให้ถูกกล่าวหาได้ว่ามีผลประโยชน์กับบริษัทเครื่องดื่มดังกล่าว หรือถูกมองว่าผิดวินัย ซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์

ทั้งนี้ทางผู้ตรวจฯ จะได้ทำการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแจ้งไปยังผู้ร้องรวมทั้งผู้บังคับบัญชาของ พล.ต.ท.ศานิตย์ ทั้งในฐานะ ผบช.น. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ต่อไป อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิด เพราะผู้จะชี้ว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ เป็นที่ปรึกษาจริงหรือไม่เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. ส่วนทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมเท่านั้น ดังนั้นเมื่อยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจึงไม่สามารถบอกได้ แต่ถ้าในอนาคตปรากฏว่าทาง พล.ต.ท.ศานิตย์ เป็นที่ปรึกษาจริงจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง.
 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้