วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านลุ่มน้ำโขงไทย-พม่า-กัมพูชา ร่วมประกาศปฏิญญา'วันหยุดเขื่อนโลก'

ชาวบ้านลุ่มน้ำโขง ไทย-พม่า-กัมพูชา ร่วมประกาศปฏิญญา วันหยุดเขื่อนโลก พร้อมจัดเสวนา "Mekong Forum" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำโขง...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2560 ตัวแทนชาวบ้าน นักวิชาการจาก 3 ประเทศลุ่มน้ำโขง ไทย กัมพูชา และเวียดนาม นำโดย นายนิวัฒน์ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ นายเหงียน นาน กวง ผอ.ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ประเทศเวียดนาม นายอ็อค วานารา ตัวแทนเครือข่ายแม่น้ำกัมพูชา ได้จัดกิจกรรม วันหยุดเขื่อนโลก จัดเสวนา “Mekong Forum” แลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงให้ห้วงหลายปีที่ผ่านมา

นายโซเจ็ต ตัวแทนชาวบ้าน จากพื้นที่โตนเลสาบ กัมพูชา กล่าวว่า ชาวบ้านบริเวณโตนเลสาบเป็นชาวประมงกว่า 90% ได้รับผลกระทบมาก การสร้างเขื่อนคือการกั้นแม่น้ำโขงไว้ แม่น้ำโขงกับโตนเลสาบมันสัมพันธ์กัน มันไหลเชื่อมกัน แต่พอระดับน้ำโขงขึ้นลงผิดปกติ ปลาต้องอพยพออกไปจากโตนเลสาบ กระทบการวางไข่ และระดับผิดฤดูกาลยังส่งผลต่อการเกษตรรอบโตนเลสาบด้วย

นางสอน จำปาดอก ชาวบ้านโขงเจียม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า หลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มีเขื่อนเกิดขึ้น ปลาที่เคยหาได้ตามฤดูกาลหายไป ระดับน้ำช่วงสูงสุดกลางกุมภาพันธ์ ต่างจากเดิมเกือบ 2 เมตร จากสูงสุด 3 เมตร ขณะนี้บางที่ก็ขึ้นเป็น 5 เมตร รายได้จากการหาปลาเดือนละหลายหมื่น 7-8 หมื่นบาท ตั้งแต่ปี 2545 รายได้เริ่มลดลง จากปีละ 8 หมื่น เหลือไม่กี่หมื่นบาทต่อปี

ส่วนตัวเเทนจากประเทศเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนาม ปีที่แล้วเเล้งมากชาวนาไม่มีน้ำปลูกข้าว มีคนประมาณ 20 ล้านคน บริเวณริมแม่น้ำโขง เวลาพูดถึงเรื่องการสร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟ้าทางตอนบนของแม่น้ำโขง ชาวบ้านเวียดนามจะวิตกกังวลมากพูดคุยกันอยากให้เกิดการใช้แม่น้ำโขงร่วมกันอย่างเป็นธรรม ภายหลังการจัดเสวนาและกิจกรรมวาดภาพ และการแสดงเยาวชน ตัวแทนของทั้ง 3 ประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมลอยแพไม้ไผ่ อ่านคำปฏิญญาร่วมกัน เพื่อการปกป้องแม่น้ำโขง ร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั้งลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เสียงของชุมชนมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ในลุ่มน้ำโขงทั้งปัจจุบันและอนาคต ณ โฮงเฮียนแม่น้ำโขง บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย.

ชาวบ้านลุ่มน้ำโขง ไทย-พม่า-กัมพูชา ร่วมประกาศปฏิญญา วันหยุดเขื่อนโลก พร้อมจัดเสวนา "Mekong Forum" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำโขง... 14 มี.ค. 2560 17:25 14 มี.ค. 2560 23:21 ไทยรัฐ