วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมู่เรือ นร.นายเรือ แล่นเรือออกจากฐานทัพ สู่การฝึกภาคทะเลใน ตปท.

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเดินทางจากโรงเรียนนายเรือ ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ขณะที่ ผบ.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ จชต. ...


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 60 ที่โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้โอวาท พร้อมมอบของบำรุงขวัญ ให้แก่หมู่เรือนักเรียนนายเรือ ก่อนออกเดินทางไปทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ พร้อมกำลังพลในหมู่เรือฝึกฯ ให้การรับรอง และรับฟังโอวาท ณ เรือหลวงเจ้าพระยา ท่าเรือเสือซ่อนเล็บ

ทั้งนี้ การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของทหารเรือให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้นักเรียนนายเรือที่จบมารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน (Standard Navy) โดยมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ (Professional Navy)

โดยห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 13 มี.ค.–26 เม.ย. 60 รวมระยะการฝึก 45 วัน ซึ่งหมู่เรือฝึกนักเรียนายเรือประกอบด้วย เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และ เรือหลวงนราธิวาส และมีเส้นทางการฝึก จากโรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) - โกตาคินาบาลู (มาเลเซีย) - ฮ่องกง - คัมรานห์ (เวียดนาม) – ฐานทัพเรือสัตหีบ

ขณะที่ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรเตรียมปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ 2560 ของ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ วัดจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี.

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเดินทางจากโรงเรียนนายเรือ ไปยังฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเริ่มการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ขณะที่ ผบ.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ จชต. ... 14 มี.ค. 2560 14:47 14 มี.ค. 2560 15:16 ไทยรัฐ