วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ ยัน ไร้เรียกเก็บส่วยวิน จยย.ย่านนนทบุรี ย้ำ กวดขันจัดระเบียบ

ขนส่งทางบก ตรวจสอบทันที หลังมีผู้ร้องเรียนเรียกเก็บส่วยวินจักรยานยนต์ย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ยัน ไม่พบการเรียกเก็บ ย้ำ ทุกหน่วยเคร่งครัดตรวจสอบ กวดขันจับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายขัดนโยบายจัดระเบียบ เผย จับทำผิดแล้ว 3 พันราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อมวลชนประเด็นร้องเรียนอ้างว่า มีการจ่ายส่วยวินรถจักรยานยนต์สาธารณะบริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และวินใกล้เคียงให้แก่ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น กระทบกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายจัดระเบียบสังคมของ คสช. กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบข้อมูลของวินหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ มีจำนวนรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับวินดังกล่าวทั้งหมด 161 คัน มีการตั้งกรรมบริหารวิน 6 คน โดยเชิญผู้แทนวินหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ แบ่งเป็นกรรมการบริหารวิน 3 คน และผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในวินอีก 3 คน ให้ข้อมูล พบว่าไม่มีการเรียกรับส่วยแต่อย่างใด มีเพียงการเก็บเงินจากผู้ขับขี่ที่เป็นสมาชิกวินเดือนละ 800 บาท เป็นค่าบริหารจัดการวินและสมาชิก เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสวัสดิการ กรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งสมาชิกในวินรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก และคณะอนุกรรมการร่วม 4 ฝ่ายประจำจังหวัด ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น และสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จะลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ป้องกันปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการตรวจสอบ กวดขัน จับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ พล.1 รอ., บช.น. และ กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องใน 4 ระยะ

ทั้งนี้ ผลการจับกุมบังคับใช้กฎหมายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการระยะที่ 3 จนถึงปัจจุบัน (1 สิงหาคม 2558 - 8 มีนาคม 2560) พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดรวม 3,296 ราย ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำรับส่งผู้โดยสาร 2,585 ราย ไม่แต่งกายตามกำหนดของกฎกระทรวง 553 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและคู่มือการจดทะเบียนรถจำนวน 74 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี 36 ราย ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน 34 ราย นอกนั้นเป็นข้อหาอื่นๆ และได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถฐานใช้รถป้ายดำรับส่งผู้โดยสารแล้ว 34 ราย

อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการให้บริการปราศจากผู้มีอิทธิพล และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ประกอบอาชีพและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยกรมการขนส่งทางบก จะติดตามตรวจสอบการให้บริการทั่วทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ยังได้แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2560 กับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ให้เช่าเสื้อวิน ให้คนอื่นขับรถจักรยานยนต์รับจ้างของตนเอง ไม่ได้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเกิน 6 เดือน หรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อผู้โดยสาร เป็นต้น เพื่อควบคุมความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร หากพบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่งทางบก ตรวจสอบทันที หลังมีผู้ร้องเรียนเรียกเก็บส่วยวินจักรยานยนต์ย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ยัน ไม่พบการเรียกเก็บ ย้ำ ทุกหน่วยเคร่งครัดตรวจสอบ กวดขันจับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายขัดนโยบายจัดระเบียบ เผย จับทำผิดแล้ว 3 พันราย 14 มี.ค. 2560 13:53 14 มี.ค. 2560 15:01 ไทยรัฐ