วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ. จัดกิจกรรม 'ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน' กระชับสัมพันธ์

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยราชการต่างๆ ของจังหวัด

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยราชการต่างๆ ของจังหวัดระยอง ที่ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับ ศปมผ.โดยมีพลเรือโทอดิเรก ชมพูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในการจัดงานฯ

ในส่วนศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) กับผู้ประกอบการประมง พี่น้องแรงงานประมงและครอบครัว ณ สมาคมประมงระยอง ปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ในการนี้มีกิจกรรมโต๊ะ "Clinic IUU" เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของพี่น้องประมง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล และพูดคุยตอบคำถาม แบบเป็นกันเองและสร้างสรรค์ มีผู้ร่วมเสวนา อาทิ ผู้แทน ศปมผ.(สน.ปชส.ศปมผ.) ประมงจังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าเขต 8 จังหวัดระยอง แรงงานจังหวัดระยอง ผู้แทนสมาคมประมง จังหวัดระยอง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ เทศบาลเมืองระยอง มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกให้การตรวจรักษาพยาบาลประชาชน และแรงงานประมง ให้มีสุขภาพดี

ซึ่งการจัดในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และแรงงานประมงต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา มารับเอกสารพร้อม ตรวจร่างกายเป็นจำนวนมาก

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดกิจกรรม “ระยองโมเดลเพื่อประมงไทยยั่งยืน” เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยราชการต่างๆ ของจังหวัด 14 มี.ค. 2560 12:01 14 มี.ค. 2560 12:37 ไทยรัฐ


advertisement