วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขันโตกช้าง

ที่สนามวัดปูเตอร์ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดงานวันช้างไทยปี 2560 ปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมใจอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง มีช้าง 31 เชือกเข้าร่วมขบวนแห่รอบเมือง ก่อนมาล้อมวงกินขันโตกช้างที่เต็มไปด้วยพืชผักผลไม้นานาชนิดอย่างเอร็ดอร่อย.

ที่สนามวัดปูเตอร์ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดงานวันช้างไทยปี 2560 ปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมใจอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง มีช้าง 31 เชือกเข้าร่วมขบวนแห่รอบเมือง 14 มี.ค. 2560 07:02 14 มี.ค. 2560 07:26 ไทยรัฐ