วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟื้นเอฟทีเอ อาเซียน-อียู

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้หารือถึงความคืบหน้าการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยรัฐมนตรีได้กำหนดจุดยืนเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้า 90% ของสินค้าที่ค้าขายระหว่างกัน อย่างน้อยภายใน 15 ปี

ส่วนการเปิดเสรีสินค้าบริการ ได้ตกลงท่าทีร่วมกันที่จะจัดทำจำนวนสาขาย่อยที่จะเปิดตลาด ขณะที่ภาคการลงทุน ตกลงที่จะจัดทำตารางข้อสงวนของการลงทุน หรือกำหนดสาขาการลงทุนที่ไม่เปิดตลาด โดยจะให้ประโยชน์การลงทุนที่ได้ภายในกรอบการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาเซียนจะได้ประโยชน์ด้วย แต่ที่ถือเป็นท่าทีสำคัญคือ อาเซียนยอมเจรจาจัดทำข้อบทการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือเปิดเสรีแรงงาน จากเดิมที่ปฏิเสธมาตลอด แต่อาเซียนไม่เจรจาเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามที่นิวซีแลนด์เรียกร้อง จะหารือเฉพาะความร่วมมือความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเท่านั้น

“ทั้งหมดถือเป็นความคืบหน้าที่อาเซียนได้ตกลงร่วมกันและจะนำไปหารือกับคู่เจรจาทั้ง 6 ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเดือน มี.ค.นี้ เพื่อผลักดันให้ได้ข้อสรุปในปีนี้ และจะนำความคืบหน้าไปเสนอที่ประชุมผู้นำ 16 ประเทศในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเริ่มการหารืออย่างเป็นทางการ เพื่อจัดทำกรอบเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-อียู และเสนอรัฐมนตรีในการประชุมครั้งต่อไป ถือเป็นการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างกันครั้งแรก หลังหยุดชะงักมาตั้งแต่ปี 52 หรือ 9 ปีมาแล้ว”.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ... 14 มี.ค. 2560 02:04 ไทยรัฐ