วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนเครื่องทรง 'พระแก้วมรกต'

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อน โดยเมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 มี.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ และทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบให้เจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงใช้ผ้าขาวเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ทรงถอดยอดยศพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี และทรงสวมพระรัศมีประจำฤดูร้อนถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่ายเรียบร้อยแล้ว ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี ทรงบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าถวาย ทรงรับพระมหาสังข์แล้วสรงที่พระเศียร เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏเข้าถวายพระราชทานน้ำมหาสังข์ทักษิณาวัฏแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าฯ จากนั้น ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบ แล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ เสด็จออกจากพระอุโบสถ และทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จฯกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ มีพสกนิกรเป็นจำนวนมาก เดินทางมาจับจองพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงบ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และคอยรับพระราชทานน้ำพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายให้แก่พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดเตรียมเสื่อมาปูไว้ให้ประชาชนได้นั่งเพื่อเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อน 14 มี.ค. 2560 01:41 14 มี.ค. 2560 03:06 ไทยรัฐ