วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 5 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 5 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 5 ราย ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ประกอบด้วย

1.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
2.พระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
3.พระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ ว่าที่พันเอกหญิง อภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
4.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก ชาตรี พลสยม
5.พระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก จักรฤทธิ์ บัวจีบ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 5 นาย 13 มี.ค. 2560 18:12 13 มี.ค. 2560 20:17 ไทยรัฐ