วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.การเมือง ชงข้อเสนอปรองดอง ให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง-ถอนฟ้องคดีการเมือง

สปท.การเมือง ชงข้อเสนอปรองดอง ให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง-ถอนฟ้องคดีการเมือง

  • Share:

สปท.การเมืองเร่งสรุปรายงานสร้างความปรองดอง ชงข้อเสนอให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง-ถอนฟ้องคดีที่มีมูลเหตุจากแรงจูงใจการเมือง แนะรัฐ เอกชน เจรจากลุ่มผู้ชุมนุมประนีประนอมเรียกร้องค่าเสียหาย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.60 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ขณะนี้ สปท.การเมืองอยู่ระหว่างสรุปรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองทางการเมือง โดยได้เสนอมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อการปรองดอง โดยการให้อภัยและการใช้กระบวนการทางกฎหมายแก้ปัญหาคดีความ เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการกลางเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหา ผ่านการใช้กระบวนการทางกฎหมาย ทั้งในส่วนคดีความทางอาญา และคดีแพ่ง ในส่วนคดีอาญาที่มีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองนั้น จะเสนอให้ใช้มาตรการจำหน่ายคดีชั่วคราว หรือการพักโทษ โดยอยู่ในเงื่อนไขห้ามไปปลุกม็อบก่อความวุ่นวาย

รวมถึงการใช้มาตรา 21 พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ให้พนักงานอัยการเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด ใช้อำนาจสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีที่มีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมือง ในกรณีที่เห็นว่าการฟ้องคดีอาญาไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ ทั้งในส่วนคดีที่ยังไม่เข้าสู่ชั้นศาลหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล แต่จะไม่ครอบคลุมถึงความผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาและคดีทุจริต

นายเสรี กล่าวต่อว่า ในส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ชุมนุม ทั้งในส่วนเอกชนฟ้องผู้ชุมนุม หรือรัฐบาลฟ้องร้องผู้ชุมนุมนั้น ทั้งสองกรณีจะเสนอให้คู่กรณีมาเจรจาประนีประนอมตกลงเรื่องค่าเสียหายกันก่อน หากการเจรจาไม่สำเร็จ ให้เป็นหน้าที่ของศาลในการชี้ขาดเรื่องการเรียกค่าเสียหาย และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว ทุกฝ่ายต้องยอมรับ โดยเฉพาะฝ่ายถูกฟ้องร้องต้องรับสภาพหนี้ที่เกิดขึ้นในการชดใช้ค่าเสียหาย แนวทางทั้งหมดนี้จะเสนอให้ ป.ย.ป.รับไปพิจารณาดำเนินการว่าจะทำตามข้อเสนอ สปท.การเมืองหรือไม่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้