วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศก.ฟื้น หนุนยอดตั้งบริษัทใหม่เดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น 3% เลิกกิจการลดลง 43%

ยอดจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทตั้งใหม่ เดือน ก.พ. มีจำนวน 5,751 ราย เพิ่มขึ้น 3% ส่วนเลิกกิจการ เหลือเพียง 657 ราย ลดลง 43% พบยื่นทำธุรกิจก่อสร้างมากสุด ตามด้วยขายปลีกเครื่องประดับ และอสังหาฯ ชี้ ศก.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการรัฐ...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผลการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการประจำเดือนก.พ. 2560 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,751 ราย เพิ่มขึ้น 153 ราย คิดเป็น 3% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,598 ราย แต่ลดลงจำนวน 528 ราย คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,279 ราย

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 657 ราย ลดลงจำนวน 500 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบเดือน ม.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,157 ราย และลดลงจำนวน 265 ราย คิดเป็น 29% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2559 ซึ่งมีจำนวน 922 ราย โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือน ก.พ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,963 ล้านบาท คิดเป็น 23% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2559 ซึ่งมีจำนวน 22,026 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 10,497 ล้านบาท คิดเป็น 64% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวน 16,492 ล้านบาท

ส่วนประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 607 ราย รองลงมา ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 307 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 284 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 139 ราย และธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 131 ราย ตามลำดับ

ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560) จำนวน 1,372,342 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.73 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 654,332 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.02 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 473,401 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,156 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,775 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.พ. 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 12,030 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 683 ราย คิดเป็น 6% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ. 59) ซึ่งมี 11,347 ราย

สำหรับการจดทะเบียนเลิกในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 2560 มีจำนวน 1,814 ราย ลดลงจำนวน 577 ราย คิดเป็น 24% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ. 59) ซึ่งมี 2,391 ราย จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีความคืบหน้าในโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนจะได้รับผลบวกจากการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560

นอกจากนี้ การอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น กรมคาดว่าจะทำให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มมากขึ้นในปี 2560

ส่วนผลการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด ในเดือน ก.พ. 2560 มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน 1,007 ราย จากการจดทะเบียนทั่วประเทศจำนวน 5,751 ราย คิดเป็น 18% โดยแบ่งออกเป็นส่วนกลางจำนวน 685 ราย คิดเป็น 12% ส่วนภูมิภาคจำนวน 322 ราย คิดเป็น 6%

พื้นที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 209 ราย รองลงมาคือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) จำนวน 99 ราย และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) จำนวน 98 ราย ตามลำดับ สำหรับในส่วนภูมิภาค จังหวัดที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 41 ราย รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 27 ราย และจังหวัดสุโขทัย 25 ราย ตามลำดับ.

ยอดจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัทตั้งใหม่ เดือน ก.พ. มีจำนวน 5,751 ราย เพิ่มขึ้น 3% ส่วนเลิกกิจการ เหลือเพียง 657 ราย ลดลง 43% พบยื่นทำธุรกิจก่อสร้างมากสุด ตามด้วยขายปลีกเครื่องประดับ และอสังหาฯ ชี้ ศก.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการรัฐ 13 มี.ค. 2560 13:24 13 มี.ค. 2560 14:04 ไทยรัฐ