วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กต่าย' เยี่ยมหน่วยก่อสร้าง ทอ. ลงช่วยสร้างบ้านให้ผู้ถูกภัยน้ำท่วม (คลิป)

"บิ๊กต่าย" นำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยก่อสร้างเฉพาะกิจกองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ 7 หลัง ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ พุนพิน...

เครดิตภาพ: กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดสร้างบ้าน หน่วยก่อสร้างเฉพาะกิจกองทัพอากาศ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ และตรวจเยี่ยมหน่วยก่อสร้างเฉพาะกิจของกองทัพอากาศ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย การก่อสร้างของหน่วยก่อสร้างกองทัพอากาศ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 21 ก.พ.60 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 7 หลัง ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย

1.บ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ของ นางอาจะรีย์ สินภาษา (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 70%) 2.บ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ของ นายสุเมธ เจิรญพารากุล (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 50%) 3.บ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ของ นางบุญ ถมลาบุตร (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 62%) 4.บ้านในพื้นที่อำเภอพุนพิน ของ นายสมบูรณ์ อิสิงห์จันทร์ (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 67%) 5.บ้านในพื้นที่อำเภอพุนพิน ของ นางสาวสุธิศา ศรีงาม (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 60%) 6.บ้านในพื้นที่อำเภอพุนพิน ของ นายสมศักดิ์ แตงสุข (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 72%) 7.บ้านในพื้นที่อำเภอพุนพิน ของ นางเรณู พุดินทร์ (ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 40%) การลงพื้นที่ก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ของหน่วยก่อสร้างเฉพาะกิจกองทัพอากาศ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สร้างบ้านจำนวน 7 ชุด (จำนวน 70 คน), ชุดควบคุมการก่อสร้าง 1 ชุด (จำนวน 5 คน) และเจ้าหน้าที่พลขับ จำนวน 11 คน

ซึ่งในการตรวจเยี่ยมชุดช่างก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้จะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมชุดก่อสร้างบ้านจำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย บ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ของนางอาจะรีย์ สินภาษา หมู่ 1 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 70% และบ้านในพื้นที่อำเภอพุนพินของ นายสมบูรณ์ อิสิงห์จันทร์ หมู่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำพุนพิน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 70%

ทั้งนี้ ในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภัยอื่นๆ กองทัพอากาศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ขอให้พี่น้องได้เชื่อมั่นในศักยภาพการปฏิบัติงานของพวกเราชาวกองทัพอากาศ ที่จะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกคนตลอดไป.

"บิ๊กต่าย" นำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยก่อสร้างเฉพาะกิจกองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ 7 หลัง ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ พุนพิน... 13 มี.ค. 2560 13:16 13 มี.ค. 2560 14:54 ไทยรัฐ