วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์

โดย สหบาท

ตํารวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อยู่ได้ด้วยกำลังใจ

ยุค พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ผบ.ตร. มีนโยบายที่จะจัดตั้ง โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

เนื่องจากการตรวจเยี่ยมตำรวจในพื้นที่พบว่า ตำรวจที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 2547 ขาดการดูแลรักษาที่ใกล้ชิด ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

หากมีหน่วยแพทย์เองเป็นการเฉพาะ น่าจะทำให้ขวัญกำลังใจของทุกคนดีขึ้น

เป็นที่มาของการตั้ง มูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ระดมทุนมาก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ศชต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 9 เดือน สำเร็จเรียบร้อย

มี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงบุคลากร และมอบหมายให้ พ.ต.อ.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.ทำหน้าที่หัวหน้าโรงพยาบาล (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ ศรีรัญเพชร พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล ร่วมกับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นอาสาสมัครลงไปปฏิบัติหน้าที่ประเดิมทีมแรกรวม 17 นาย

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลที่ดี มีมาตรฐานเพื่อสุขภาพของตำรวจ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีพันธกิจรักษาพยาบาลตำรวจ ทหาร พลเรือน ประชาชน ตลอดจนลูกจ้าง และครอบครัว

ขณะเดียวกัน ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานนามเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่โรงพยาบาล

ต่อมาพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์”

หมายถึง “โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่รักษาพยาบาลอันยอดเยี่ยม และเป็นมงคลแห่งจังหวัดยะลา” อีกทั้งพระราชทานพระราชา นุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาล

พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา และทรงปลูก “ประดู่แดง” ต้นไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ตำรวจผู้เสียสละใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.


สหบาท

13 มี.ค. 2560 10:47 13 มี.ค. 2560 11:01 ไทยรัฐ