วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดงานโฮมแลง ลาวครั่งสัมพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ว่านายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยภริยา เดินทางมาที่บริเวณวัดศรีสโมสร บ้านกุดจอก ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เย็นวันที่ 11 มี.ค. เป็นประธานพิธีเปิดงานโฮมแลง ลาวครั่งสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภอหนองมะโมง และพี่น้องชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายลาวประมาณ 1,000 คน จาก 13 จังหวัด ทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย และภริยา พร้อมกับเจ้า พรพรรณ เข้านมัสการหลวงพ่อเดิม พระพุทธรูปศิลาแลง ประจำวัดศรีสโมสร และร่วมทอดผ้าป่ากับชาวบ้าน จากนั้นได้เปิดป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์ลาวครั่ง ปิดทอง พระประธานอุโบสถ ตีระฆัง ลั่นฆ้องชัย และชมการแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารที่ชุมชนลาวครั่งแต่ละชาติพันธุ์นำมาร่วมงานงานโฮมแลง ลาวครั่งสัมพันธ์ เป็นงานที่จังหวัด ชัยนาท โดยชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งกุดจอก ร่วมกับ การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนลาวครั่ง ที่สืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์ลาวครั่ง หรือลาว ล้านช้างหลวงพระบาง ที่มีมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมอบไว้ให้อย่างมากมาย ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย หรือแม้แต่ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการนำประสบการณ์ต่างๆของพี่น้อง ชาวลาวครั่งที่กระจัดกระจายกันไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัด ต่างๆทั่วประเทศไทย มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆของ ชาติพันธุ์ลาวครั่งไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานตลอดไป.

นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยภริยา เดินทางมาที่บริเวณวัดศรีสโมสร บ้านกุดจอก ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 13 มี.ค. 2560 08:05 13 มี.ค. 2560 08:07 ไทยรัฐ