วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอาจริง!ยึดใบอนุญาตดัดแปลงรถขนแกลบ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ถนนสายยางตลาดร่องคำ บริเวณสี่แยกบ้านบ่อ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายชีพ น้อมเศียร ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ร.ท.ธนัฐ เดิมทำรัมย์ รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่ 3 และเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันตั้งด่านตรวจรถบรรทุกดัดแปลงผิดกฎหมาย โดยสกัดจับและออกใบสั่ง พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง

นายชีพ ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานว่ามีรถบรรทุกจำนวนมากใน จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะที่นำมาใช้ในการบรรทุกแกลบของเอกชนทั่วไป และส่งโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถให้มีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง เพิ่มมากขึ้นให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้ครั้งแรกกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่มีความปลอดภัยใช้งาน การดัดแปลงตัวถังรถให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากเกินไป จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถสูงขึ้น ส่งผลให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้ง่าย นอกจากนี้ ขณะรถบรรทุกแกลบวิ่งบนถนน จะมีแกลบปลิวจากรถ ก่อให้เกิดมลภาวะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน และอาจทำให้รถที่วิ่งสวนไปมาเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยจากรถบรรทุกแกลบ รวมทั้งรถบรรทุกดัดแปลงอื่นๆ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนน ได้ร่วมกับทหารและสำนักงานขนส่งฯ ตั้งด่านตรวจสกัดรถบรรทุกดัดแปลงอย่างเข้มงวด ไม่มีข้อยกเว้น

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสกัด ได้ชี้แจง ให้เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งทราบว่า เปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้ครั้งแรก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 36/131 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ซึ่งกระทำผิดตามมาตรา 78/149 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าพันบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานและสร้างมาตรการในการใช้รถบรรทุกที่ถูกต้อง จะได้เรียกเจ้าของรถและผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะจะต้องไม่ดัดแปลงรถบรรทุกแกลบ ที่จะสร้างความหวาดเสียว เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ หากพบฝ่าฝืนจับปรับทันที หรือหากฝ่าฝืนบ่อยครั้ง อาจใช้มาตรการเด็ดขาดแจ้งจอด และยึดใบอนุญาต.

ที่ถนนสายยางตลาดร่องคำ บริเวณสี่แยกบ้านบ่อ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายชีพ น้อมเศียร ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ร.ท.ธนัฐ เดิมทำรัมย์ รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่ 3 13 มี.ค. 2560 07:54 13 มี.ค. 2560 08:10 ไทยรัฐ


advertisement