วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกเครื่องมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของไทยและการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลกิจกรรมการท่องเที่ยวในไทยให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย เป็นธรรม และคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการนำเสนอข่าวเชิงลบของสื่อมวลชนในต่างประเทศ จึงเร่งปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก และเพื่อประโยชน์สุขของนักท่องเที่ยว

โดยกำลังเตรียมเปิดตัวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานต้นเดือนเมษายนนี้ และจะผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศทั้งหมดเข้าสู่ระบบการประเมินมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ ที่ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้มาขอรับการประเมิน โดยผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะมีชื่ออยู่ใน White List ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะแจกจ่ายรายชื่อธุรกิจเหล่านี้ให้สถานทูตไทยและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั่วโลกเพื่อเป็นการแสดงถึงคุณภาพ ซึ่งช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวด้วย สำหรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน คือเน้นสินค้าและบริการที่ถูกกฎหมาย มีราคาที่เป็นธรรม ถูกสุขลักษณะปลอดภัย ผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการประเมินมาตรฐานได้ โดยแสดงให้คณะกรรมการเห็นชอบว่าธุรกิจนั้นๆ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด คือ 1.เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2.มีราคาเป็นธรรมและแสดงป้ายราคาชัดเจน 3.มีสินค้าและบริการที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการรับรองจากส่วนราชการ 4.ขายสินค้าหรือบริการที่มีความปลอดภัยโดยแสดงเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของไทยและการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ... 13 มี.ค. 2560 00:10 13 มี.ค. 2560 00:13 ไทยรัฐ