วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชวนผู้ค้าออนไลน์ลงทะเบียน

ชวนผู้ค้าออนไลน์ลงทะเบียน

  • Share:

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้เร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (อี-คอมเมิร์ซ) เพราะปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้รับความนิยมมาก โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. พบว่า ปี 59 มีผู้ค้าออนไลน์ในประเทศ 527,324 ราย มีมูลค่ารวมกว่า 2.52 ล้านล้านบาท คิดเป็น 40% ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด และเมื่อเร็วๆนี้ กรมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และวิธีการป้องกันมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทาง อี-คอมเมิร์ซหลอกลวงผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการควรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือ และมีการกำกับดูแลกันเอง

“ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered เพื่อยืนยันตัวตน โดยนำเครื่องหมายติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นั้นๆ รวมทั้งขอความร่วมมือจากสมาคมการค้าต่างๆ เชิญชวนสมาชิกที่ประกอบธุรกิจผ่านออนไลน์ ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์และขอเครื่องหมาย DBD Registered ติดบนหน้าเว็บไซต์ด้วย ซึ่ง ณ 28 ก.พ.60 มีผู้ขึ้นทะเบียนร้านออนไลน์กับกรมแล้ว 21,167 ราย และ 23,376 ร้านค้า คิดเป็น 4% ของร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด ถือว่ายังน้อยมาก”

นอกจากนี้ กรมอยู่ระหว่างแก้ไขกฎระเบียบ และระบบการจดทะเบียนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซให้สามารถรองรับการจดแจ้งข้อมูลอี-คอมเมิร์ซผ่านระบบออนไลน์ คาดว่าจะให้บริการได้กลางปีนี้ ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายในได้ติดตามพฤติกรรมการค้าของผู้ประกอบธุรกิจขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต กรณีมีการร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ยังได้กำหนดมาตรการให้การขายสินค้าผ่านออนไลน์ต้องแสดงราคาขาย พร้อมทั้งชนิด ประเภท ขนาด อื่นๆ รวมทั้งค่าบริการขนส่งสินค้าให้ชัดเจน และห้ามขายเกินราคาที่แสดงไว้ ส่วนมาตรการภาษี กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดเก็บภาษีการค้าออนไลน์ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้