วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯเทงบ 3.4 พันล้านจ้างเกษตรกร หวังเพิ่มรายได้ทดแทนทำนาปรังรอบ 2

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศ หลังจากที่ภาครัฐประกาศให้พักการทำนาปรังรอบที่ 2 เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานตามแผน และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2559/60 โดยมีนโยบายให้กรมชลประทานเข้าไปดำเนินการจ้างแรงงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณจ้างแรงงานจากภาคการเกษตรมาดำเนินงานด้านก่อสร้างและบำรุงรักษา เช่น งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงการ กำจัดวัชพืช ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูนาปี เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแผนการจ้างแรงงานจากวงเงินงบประมาณในปี 60 มี 3,497.19 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานแล้ว 559.06 ล้านบาท คิดเป็น 15.99% ของงบประมาณการจ้างแรงงาน โดยมีการจ้างแรงงานไปแล้ว 41,184 คน ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 3,035 คน จังหวัดเชียงใหม่ 2,686 คน และจังหวัดสกลนคร 2,283 คน ตามลำดับ.

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศ หลังจากที่ภาครัฐประกาศให้พักการทำนาปรังรอบที่ 2 เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง 12 มี.ค. 2560 23:56 13 มี.ค. 2560 00:00 ไทยรัฐ