วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ว.แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จับมือ ม.ยูซีแอลพัฒนาบัณฑิต

ว.แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จับมือ ม.ยูซีแอลพัฒนาบัณฑิต

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London : UCL) ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความโดดเด่นเป็นผู้นำในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการให้กับระบบสาธารณสุขไทย ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อหลายแห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานชั้นแนวหน้า ความร่วมมือกับ UCL เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่จะตอบโจทย์ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ต่างชาติ เมื่อจบแล้วจะเป็นผู้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้