วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ' เฟซบุ๊กไลฟ์ ยก 5 ปมปฏิรูปประเทศ ชงถก ป.ย.ป.

สุเทพ เทือกสุบรรณ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อป.ย.ป.เรื่องการปฏิรูปประเทศ แนะต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ 5 ด้าน...

เมื่อเวลา15.00น. วันที่ 12 มี.ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กล่าวไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอนหนึ่งว่า ขอพูดถึงประเด็นที่จะไปแสดงความคิดเห็นต่อป.ย.ป.เรื่องการปฏิรูปประเทศ ว่า เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนตั้งแต่ปี 2557 เห็นว่าประเทศไทยจะต้องรีบเร่งดำเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1.การปฏิรูปการเมือง เพราะสำคัญที่สุด ถ้าการเมืองไม่สมบูรณ์พร้อมก็จะสร้างปัญหาต่อประเทศจึงต้องรีบแก้ไข เริ่มตั้งแต่การปฏิรูปพรรคการเมือง นักการเมือง เพื่อทำให้การเมือง เป็นการเมืองของประชาชน เป็นการเมืองที่มาจากประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารพรรคการเมือง รวมถึงการเลือกตั้ง ที่ต้องแก้ไขปรับปรุง กฎเกณฑ์ กติกากฎหมายให้การเลือกตั้งของประเทศเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของประชาชนทั้งประเทศได้ คือต้องสะอาดไร้การโกงเลือกตั้ง ไร้การซื้อสิทธิขายเสียงที่คัดกรองให้คนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งด้านนิติบัญญัติและด้านการบริหาร ย้ำ เร่งด่วนปฏิรูป ตำรวจ-กระบวนการยุติธรรม

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า 2. การปฏิรูปกระบวนการวิธีการ ในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้อง ปรับทั้งตัวกฎหมาย แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป.ป.ช.เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขการทุจริตให้ได้ผลเร้วขึ้น เพื่อไม่ให้มีการทุจรติ จนทำให้บ้านเมืองเสียหายเช่นที่ผ่านมา 3.การปฏิรูประบบราชการของไทย ในเรื่องของอุดมการณ์ ค่านิยม ของข้าราชการ รูปแบบการจัดองค์กร การนำระบบ ธรรมาภิบาลให้เข้มข้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

4.การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นต้นตอของการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ครอบคลุมไปทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และครัวเรือน รวมถึงการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อใหโอกาสประชาชนในทุกระดับ และการเข้าถึงระบบการสาธารณสุขเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 5.เรื่องด่วนสุดคือ การปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องทำทันทีเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ทั้ง 5 ประเด็นที่มวลมหาประชาชนแสดงเจตนาร่วมกันแล้วว่าจะต้องดำเนินการปฏิรูปให้ได้.

สุเทพ เทือกสุบรรณ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อป.ย.ป.เรื่องการปฏิรูปประเทศ แนะต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ 5 ด้าน... 12 มี.ค. 2560 23:28 12 มี.ค. 2560 23:57 ไทยรัฐ