วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.แม่ฟ้าหลวงเร่งเนรมิต “สวนสมุนไพรใหญ่สุด”

ม.แม่ฟ้าหลวงเร่งเนรมิต “สวนสมุนไพรใหญ่สุด”

  • Share:

หากใครมีโอกาสได้ยืนในจุดที่มีต้นไม้ห้อมล้อมหรือในป่าไม้ย่อมนำมาซึ่งความสดชื่นในชีวิต...!

ดังนั้นในพื้นที่กว่า 5 พันไร่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ต้นไม้กว่า 1 แสนต้นจึงถูกนำไปปลูกไว้โดยรอบ จัดสรรปันส่วนแบ่งเป็น 12 สวน เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนกับนำไปใช้ด้านการศึกษา

โดยเฉพาะ “สวนสมุนไพร เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ” ในพื้นที่ 17 ไร่ เป็น 1 ใน 12 สวนที่ถูกจัดไว้ เพื่อให้เป็นสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.เชียงราย ซึ่งไม่เพียงให้ความร่มรื่นแต่จะให้คุณค่าต่อมวลมนุษย์

เนื่องจากมีการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรที่หายาก นับวันจะสูญหายกว่า 500 ชนิด 4,992 ต้น เน้นเอาไว้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ

รวมไปถึงใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทำวิจัย ผลิตยาสมุนไพรเพื่อจัดแสดงทางวิชาการแก่นักศึกษาและคนทั่วไป

ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หน.โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เผยว่า สวนสมุนไพรแห่งนี้สามารถเติมเต็มการพัฒนางานสมุนไพรอย่างครบวงจร เริ่มจากศึกษาวงจรการเติบโตพร้อมมีห้องแล็บทดลองวิจัยสรรพคุณสมุนไพรที่สำคัญยังมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและส่งต่อเพื่อการบำบัด ณ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะรับช่วงมาใช้ให้บริการทางสุขภาพแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก โดยจะมีทั้งแพทย์แผนไทย-แผนจีน ไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่สังคม

งานนี้จึงสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งใช้นวัตกรรมต่างๆเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

ล่าสุดยังนำเสนอโครงการสร้างมหาวิทยาลัยสมุนไพรแห่งแรกในไทย ที่ป่าชุ่มน้ำ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ โดยส่งเรื่องไปให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พิจารณาอยู่ในเวลานี้

เชื่อแน่หากได้ไฟเขียว วิชาการสมุนไพรไทยก็จะเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้...!

กฤษฎิ์ภูมิ ปทุมชัย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้