วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพทย์แนะวิธีกระตุ้นสมอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสุขภาพและนวัตกรรมชีวการแพทย์เพื่อศูนย์วิจัยสุขภาพเด็กแห่งมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เผยถึงการค้นพบสารเอ็มเอฟจีเอ็ม MFGM (Milk Fat Globule Membrane) ในน้ำนมมารดา เมื่อสารดังกล่าวทำงานร่วมกับสารดีเอชเอ (DHA) ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นแล้ว จะเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ช่วยในการพัฒนาสมองและสติปัญญา

การจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพนั้น นักวิทยาศาสตร์แนะนำว่าต้องเริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุประมาณ 3 ขวบโดยเสริมปัจจัยด้านการเลี้ยงดูและการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้ เด็กจะมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น อารมณ์ดีและจิตใจแจ่มใส รวมทั้งพฤติกรรมไม่ก้าวร้าว สามารถเข้าสังคมได้อย่างไร้กังวล

ทั้งนี้ ได้มีการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก ที่มีสารเอ็มเอฟจีเอ็ม และดีเอชเอ พบว่าได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงน้ำนมมารดา ซึ่งดีกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มดีเอชเอเพียงอย่างเดียว โดยเทคโนโลยีปัจจุบันได้เอื้อให้สามารถเติมสารทั้งสองชนิดดังกล่าวในนมผงสำหรับเด็กได้ด้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการให้นมบุตร.

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสุขภาพและนวัตกรรมชีวการแพทย์เพื่อศูนย์วิจัยสุขภาพเด็กแห่งมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เผยถึงการค้นพบสารเอ็มเอฟจีเอ็ม MFGM (Milk Fat Globule Membrane) ในน้ำนมมารดา 12 มี.ค. 2560 12:24 12 มี.ค. 2560 12:24 ไทยรัฐ