วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.แนะทุกฝ่ายจริงใจ ลดอคติ เชื่อ 5 ปี ปรองดองได้

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจปรองดอง ปชช.แนะทุกฝ่ายควรร่วมมือจริงใจแก้ปัญหา ปฏิรูปประเทศ แนะลดอคติ-อารมณ์ เชื่อ 5 ปี ประเทศปรองดองได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค. 60 เรื่อง "การปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน" โดยสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำเพื่อให้การประชุมหรือหารือข้อเสนอแนะแนวทางการปรองดองนั้น ประชาชนร้อยละ 61.92 ระบุว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน มีความจริงใจที่จะเร่งแก้ไขปัญหาและปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 45.20 ระบุว่า ต้องเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชุมชน และร้อยละ 37.76 ควรลดการใช้อคติ อารมณ์ และทิฐิของตนเอง ขณะที่ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ควรหารืออย่างสร้างสรรค์โดยใช้เหตุและผล แต่ร้อยละ 0.72 ระบุว่า น่าจะเป็นไปได้ยาก 

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ประเทศไทยจะต้องใช้ เพื่อให้เกิดความปรองดอง พบว่า ประชาชนร้อยละ 21.84 ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และร้อยละ 10.40 ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ร้อยละ 17.52 ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ขณะที่ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ประเทศไทยไม่น่าจะสามารถปรองดองกันได้

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจปรองดอง ปชช.แนะทุกฝ่ายควรร่วมมือจริงใจแก้ปัญหา ปฏิรูปประเทศ แนะลดอคติ-อารมณ์ เชื่อ 5 ปี ประเทศปรองดองได้ 12 มี.ค. 2560 11:58 12 มี.ค. 2560 12:22 ไทยรัฐ